Menu Close

Serviciul Administrativ

Serviciul Administrativ este situat în Corpul B al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, la etajul II


Director Financiar-Contabil: Ec. Zoița Ianuș

contabilitatespitaloftalmologie.ro

Birou R.U.N.O.S: Gabriela Gheorghe

Achiziții: Sorin Lupașcu-Vardala